ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Council (MRC)

Lembaga Pemegang Amanah

 • YB Dr. Daroyah binti Alwi Pengerusi

  Malaysian Rubber Council (MRC)

 •  
 • En. Mad Zaidi bin Mohd Karli @ Sukari Timbalan Ketua Setiausaha

  Perladangan dan Komoditi, Kementerian Perusahaaan Perladangan dan Komoditi (KPKK)

 • YBhg. Dato' Dr. Zairossani bin Mohd Nor Ketua Pengarah

  Lembaga Getah Malaysia (LGM)

 • YBhg. Dato' Lee Kim Meow Wakil

  Persatuan Industri Perubatan Malaysia (AMMI)

 • Dr. Supramaniam S Shanmugam Presiden

  Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia (MARGMA)

 • En. Teo Soon Huat Timbalan Pengerusi

  Persatuan Pemerosesan Getah Malaysia (MRPA)

 • En. Phang Kwai Keong Timbalan Presiden

  Persatuan Pengeluar Produk Getah Malaysia (MRPMA)

 • En. Nor Hizwan bin Ahmad Ketua Pegawai Eksekutif

  Majlis Getah Malaysia (MRC)

 • YB Leong Cheong Keng Calon Menteri

 • Tn. Hj. Zakaria bin Haji Ab Rahim Calon Menteri

 • Puan Dayang Rusimah @ Raynie binti Datuk Haji Mohd Din Calon Menteri

 • En. Mohd Shukor bin Mustaffa Calon Menteri

 • Dr. Thiruyanasambanthar a/l Viswanathan Calon Menteri

 • En. Noor Azwan bin Ramli Calon Menteri