ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Council (MRC)

Maklumat Korporat

Malaysian Rubber Council (MRC), dahulunya dikenali sebagai Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) telah ditubuhkan pada 14 April 2000 di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK).

MRC ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dilantik oleh Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK). MRC bertanggungjawab untuk mempromosikan getah dan produk getah berkualiti Malaysia di pasaran dunia.

MRC mempunyai pejabat di luar negara iaitu di Amerika Syarikat (USA), Eropah, China, India dan Timur Tengah.

MRC USA telah ditubuhkan di Washington DC pada Februari 2001 sebagai pusat maklumat getah dan produk getah dari Malaysia untuk para pengguna dan orang awam di Amerika. Secara khususnya, pejabat ini berfungsi untuk menyalurkan maklumat yang tepat dan seimbang tentang produk berasaskan lateks, terutamanya sarung tangan lateks bagi menangani kebimbangan pengguna tentang produk lateks di Amerika.

MRC mempunyai dua pejabat di China iaitu di Shanghai yang ditubuhkan pada September 2011, dan di Guangzhou yang ditubuhkan pada April 2016. Pejabat ini membantu syarikat produk getah dari Malaysia mengembangkan perniagaan mereka di China.

MRC India telah ditubuhkan di Mumbai pada Mei 2016 untuk memudahcara ekspot getah dan produk getah Malaysia serta membantu syarikat-syarikat Malaysia mengembangkan perniagaan mereka di India.

MRC Eropah yang terletak di London memainkan peranan penting bagi memudahcara eksport produk getah ke Eropah dengan memantau perkembangan dan perubahan pada polisi dan dasar-dasar baharu mengenai pengimportan dan penggunaan produk getah di Eropah.

Manakala, MRC Timur Tengah yang telah ditubuhkan di Jeddah, Arab Saudi pada bulan September 2021 bertujuan untuk meneroka dan memudahkan usaha sama yang dilihat berpotensi, pelaburan asing dan kerjasama R&D di wilayah MENA. Pejabat ini juga berfungsi untuk memberikan maklumat serta bahan pendidikan kepada pembeli dan pengguna akhir mengenai produk getah dan getah yang berkualiti.