ENGLISH | BAHASA
Majlis Getah Malaysia (MRC)
KENALI MRC

MAKLUMAT
KORPORAT

Majlis Getah Malaysia (MRC), dahulunya dikenali sebagai Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) telah ditubuhkan pada 14 April 2000 di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan di bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK).

NILAI TERAS

INTEGRITI

KEBOLEHSUAIAN

AGRESIF

KREATIVITI

KERJASAMA

INISIATIF

VISI

Malaysia sebagai pengeksport utama produk getah berkualiti dan dihasilkan secara mampan

MISI

Memudahcara dan mempromosi eksport produk getah yang berkualiti dan dihasilkan secara mampan

Mengenalpasti peluang pasaran untuk pembuat produk getah Malaysia

Mengembangkan akses pasaran antarabangsa untuk industri produk getah

KOD BUDAYA

CEKAL

CEMERLANG

AMANAH

TEGAS

HARMONI