ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Council (MRC)

Piagam Pelanggan

Sejajar dengan visi kami untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeksport utama produk getah
berkualiti dan dihasilkan secara mampan, kami berjanji untuk:

Untuk mencapai objektif-objektif ini, kami memberikan komitmen kepada pihak yang berkepentingan mengenai: